Neurológia pre prax 1/2018

Mnohočetné mozkové abscesy v rámci meningoencefalitidy nezjištěné etiologie

MUDr. Jana Horáková, MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

Předkládáme kazuistiku 44letého muže, jež byl urgentně přijat na JIP Neurologické kliniky pro akutně vzniklou bolest hlavy, anamnesticky vzniklé po zakašlání. CT vyšetřením včetně angiografie vyloučena diagnóza subarachnoidálního krvácení. U pacienta krátce po přijetí epizoda epileptického paroxyzmu generalizovaných tonicko-klonických konvulzí, lumbální punkcí cytologický obraz akutního zánětu. Pacient zaléčen širokospektrými antibiotiky, pomýšleno na možnou meningoencefalitidu. V dalším průběhu hospitalizace ložiskový rozvoj neurologických příznaků a fatické poruchy. Následně magnetickou rezonancí prokázán miliární rozsev abscesových ložisek, navíc lem subdurálního empyému parieto-occipitálně vlevo.

Kľúčové slová: mozkový absces, meningoecefalitida, epileptický paroxyzmus, cefalea

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple brain abscesses within meningoencephalitis of unknown etiology

Brain abscess is defined as purulent and inflammation region within brain parenchyma. We present a case report of a 44-years-old man who was urgently received at the Neurological Clinic of University Hospital Ostrava for acute headache. This headache began after coughing. CT scan including angiography excludes the diagnosis of subarachnoid hemorrhage. Episode of epileptic seizure appeared quickly after admission to the hospital. We made lumbar puncture, where was typical cytological picture of acute inflammation. We thinking about possible meningoencephalitis, so broad-spectrum antibiotics was used. Deterioration of the condition appeared in the further course of hospitalization, right lateral and expressive aphasia developed. Consequently, magnetic resonance was realised and brain abscess and subdural empyema parieto-occipital was demonstated.

Keywords: brain abscess, meningoencephalitis, epileptic seizures, headache