Neurológia pre prax 2/2004

Míšní stimulace a možnosti jejího užití

MUDr. Ivana Rešková, prof. MUDr. Michael Houdek, CSc.

V léčbě chronických neztišitelných bolestí, u kterých je standardní terapie neúspěšná, nebo je spojena se závažnými nežádoucími účinky, se s úspěchem uplatňují neuromodulační techniky. Článek seznamuje s jednou z metod neuromodulace – stimulací míchy (SCS). Cílem sdělení je seznámení s mechanizmy účinku neurostimulace, technický popis neurostimulačního přístroje a vlastní implantace systému. Základem úspěšnosti této metody je pečlivý výběr pacienta. V článku dále uvádíme nejčastější diagnózy indikované k neurostimulaci, kontraindikace a možnosti neuromodulační terapie v České republice.

Kľúčové slová: chronická bolest, neuromodulace, míšní stimulace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť