Neurológia pre prax 6/2012

Marihuana a epilepsie, mýty a fakta

MUDr. Ivana Tyrlíková

Marihuana obsahuje vice než 480 chemických látek. Největší zájem výzkumníků je o kanabinoidy, které ovlivňují neurotransmisi, pravděpodobně modifikují plasticitu mozku. Tento efekt kanabinoidů je v současnosti využíván pro léčbu nauzey a vomitu, a to zejména u onkologických pacientů. Dosavadní experimentální zkušenosti s využitím marihuany k léčbě epilepsie jsou rozporuplné. Zatímco výsledky některých případových studií ukazují snížení frekvence záchvatů, jiné studie zaznamenávají jejich nárůst. Jedna studie prokázala protektiní efekt marihuany na vznik epileptických záchvatů. Ovšem ve většině těchto studií byla marihuana využita jako rostlinná droga. Pouze v jedné studii je dokumentován efekt jednoho izolovaného kanabinoidu – kanabidiolu na redukci záchvatů. Pozitivní výsledky některých výzkumů ukazují na nutnost systematického a kontrolovaného výzkumu efektu jednotlivých kanabinoidů. Tato cesta k využití by měla být upřednostněna před léčebným využitím marihuany jako léčebné drogy, která se výrazně liší v obsahu jednotlivých látek.

Kľúčové slová: epilepsie, marihuana, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Marijuana and epilepsy: myth and facts

Marijuana contains more than 480 various chemicals. Cannabinoids, which influence neurotransmission and probably modify brain plasticity, attract the most interest. This effect of individual cannabinoids is still utilized in treatment of vomiting and nausea, especially with cancer patients. Existing experimental treatments with epilepsy have ambiguous results. Results of many case studies have shown a reduction of seizure frequency, whereas other studies have shown an increase in it. One study has proved the protective effect of marijuana in the new onset of epileptic seizures. Nevertheless, this study and other case studies apply to the marijuana herb rather than individual chemicals. On the other hand, one controlled study has shown a positive effect of a selected cannabinoid called cannabidiol on seizure frequency. Some positive results point out the necessity of systematic and controlled research of the effect of individual cannabinoid chemicals in controlled dosages, rather than (or instead of) experimental use of the whole herb which varies in content and quantity of individual cannabinoids.

Keywords: epilepsy, marijuana, treatment.