Neurológia pre prax 3/2006

Maligní neuroleptický syndrom u pacientky s Parkinsonovou chorobou a akutní interkurentní infekcí

MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Václav Dostál, MUDr. Petr Geier, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Maligní neuroleptický syndrom je závažná, život ohrožující komplikace vznikající při léčbě psychotropními látkami (neuroleptiky) nebo při náhlém vysazení antiparkinsonik. V etiologii se uplatňuje nejen blokáda dopaminových receptorů v CNS, ale pravděpodobně i vzájemná dysbalance mezi dopaminergním, serotoninergním a GABA ergním systémem. Klinický obraz zahrnuje především těžkou svalovou rigiditu doprovázenou hyperpyrexií, hypertenzí a tachykardií s následnou poruchou vědomí. V laboratoři nacházíme leukocytózu, několikanásobné zvýšení kreatinkinázy a zvýšení myoglobinu v séru a v moči, která odpovídají probíhající rabdomyolýze. Autoři uvádějí kazuistiku 73leté ženy s 30letou anamnézou Parkinsonovy choroby, u níž se v průběhu několika dní při interkurentní močové infekci rozvinuly symptomy maligního neuroleptického syndromu.

Kľúčové slová: maligní neuroleptický syndrom, Parkinsonova nemoc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť