Neurológia pre prax 1/2015

Lumbální spinální stenóza – operovat či neoperovat?

MUDr. Blanka Adamová, Ph.D., MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.

Lumbální spinální stenóza (LSS) je považována za pomalu progredující onemocnění vyznačující se dlouhodobou klinickou stabilitou, nicméně přirozený průběh onemocnění stále není dobře znám. Při léčbě pacientů máme na výběr ze dvou možností – konzervativní postup a operace. V současné době neexistuje jednotný pohled na léčbu LSS. Článek shrnuje argumenty pro i proti oběma léčebným postupům, seznamuje s prediktory vývoje a na závěr je sestaveno doporučení pro volbu terapeutického postupu u pacientů s LSS.

Kľúčové slová: lumbální spinální stenóza, neurogenní klaudikace, operace, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lumbar spinal stenosis – surgery or conservative treatment?

Lumbar spinal stenosis (LSS) is considered a slowly progressive disease with long-term clinical stability. However, its natural course remains largely unknown. Two therapeutic options present themselves – conservative treatment or surgical treatment. At the current time, there is no general agreement about approaches to LSS therapy. This article summarizes the pros and cons the two therapeutic methods and presents certain outcome predictors; the authors also draw up recommendations that may assist choice of optimal therapy for patients with LSS.

Keywords: lumbar spinal stenosis, neurogenic claudication, surgery, prognosis.