Neurológia pre prax 2/2016

Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza?

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D., MUDr. Iva Šrotová, MUDr. Jakub Stulík

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neurodegenerativní onemocnění, které se vyznačuje progresivním postižením horního i dolního motoneuronu. ALS má často fokální začátek a vyznačuje se širokou diferenciální diagnostikou zejména v počátečních stadiích onemocnění, kdy klinický i elektrofyziologický obraz není plně rozvinutý. Popisovaná kazuistika upozorňuje na možnost záměny počátečního stadia ALS s lumbální spinální stenózou, což vedlo i k neindikované operaci bederní páteře, dále také zdůrazňuje nutnost opatrného hodnocení degenerativních změn na páteři jako kauzální příčiny neurologických potíží.

Kľúčové slová: lumbální spinální stenóza, amyotrofická laterální skleróza, diferenciální diagnóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lumbar spinal stenosis or amyotrophic lateral sclerosis?

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease characterised by progressive impairment of upper and lower motor neurons. The typical sign of ALS is focal onset. The differential diagnosis of ALS, especially in the early stage of the disease when clinical and electrophysiological abnormalities are not fully developed, is wide. We present a case report that describes mistaking diagnosis of ALS in early stage for lumbar spinal stenosis that resulted in not indicated surgery. This case report emphasises the necessity of careful evaluation of degenerative impairment of spine as the main cause of neurological problems.

Keywords: lumbar spinal stenosis, amyotrophic lateral sclerosis, differential diagnosis.