Neurológia pre prax 2/2007

LOKALIZACE FUNKČNÍCH OBLASTÍ POMOCÍ ELEKTRICKÉ KORTIKÁLNÍ STIMULACE (OJEMANNOVA TECHNIKA) PŘI OPERACÍCH NÁDORŮ MOZKU

MUDr. Robert Bartoš

Článek hodnotí výsledky operací mozkových nádorů v eloquentních oblastech, u kterých bylo úspěšně prováděno mapování kortikálních funkcí pomocí Ojemannovy techniky bipolární stimulace. V diskuzi popisujeme vývoj metody a alternativní techniky, zaměřujeme se na bezpečnostní limity operací v kritických oblastech mozkové kůry. Na základě vlastního souboru diskutujeme validitu neinvazivní metody funkčního mapování – funkční magnetické rezonance.

Kľúčové slová: kortikální mapování, elektrická stimulace, mozkový nádor, funkční magnetická rezonance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť