Neurológia pre prax 3/2017

Listeriová meningitida po aplikaci alemtuzumabu pro relaps-remitentní sclerosis multiplex

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. Petr Hon

Alemtuzumab (ALM) je humanizovaná monoklonální protilátka určená k léčbě pacientů s aktivní relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Léčba touto látkou může být provázena některými závažnými komplikacemi. Po této léčbě se může vyvinout jiné autoimunitní onemocnění, také se mohou vyskytnout různě závažné infekční komplikace. Kazuistika popisuje rozvoj listeriové meningitidy u pacientky po léčebné kúře ALM pro sclerosis multiplex. Jde o bakteriální infekci, jejímž zdrojem bývá kontaminovaná strava. Pacienti po léčbě ALM mohou být v důsledku změn v imunitním systému více vulnerabilní vůči této infekci a je tedy nezbytná zvýšená klinická bdělost, aby byla správně diagnostikována a také léčena.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, alemtuzumab, listeriová meningitida, imunitní systém

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Listeria meningitis after administration of alemtuzumab for relapsing-remitting multiple sclerosis

Alemtuzumab (ALM) is a humanized monoclonal antibody intended for the treatment of patients with active relapsing-remitting multiple sclerosis. Treatment with this agent may be accompanied by some serious complications. Following this treatment, another autoimmune disease can develop and infectious complications of varying severity can also occur. The present case report describes the development of listeria meningitis in a female patient following a course of ALM for multiple sclerosis. Listeria meningitis is a bacterial infection whose source usually is contaminated food. Patients who have had treatment with ALM may be more vulnerable to this infection due to changes in the immune system; thus, increased clinical alertness is essential in order for the condition to be correctly diagnosed as well as managed.

Keywords: multiple sclerosis, alemtuzumab, listeria meningitis, immune system