Neurológia pre prax 6/2020

Liečba diabetickej polyneuropatie

MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Michal Cibulka, PhD., PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Diabetická polyneuropatia je najčastejšou komplikáciou diabetu a súčasne najčastejšou príčinou syndrómu diabetickej nohy a bolesti pacientov s diabetes mellitus. V klinickej praxi ide stále o nedostatočne, resp. neskoro diagnostikované ochorenie, pričom práve terapeutický zásah v skorých štádiách ochorenia môže spomaliť (prípadne až zastaviť) progresiu polyneuropatie. Práca poskytuje súhrn aktuálnych možností prevencie a liečby diabetickej polyneuropatie a podáva prehľad o liekoch a nutraceutických produktoch, ktoré boli alebo sú v klinickom skúšaní.

Kľúčové slová: diabetická polyneuropatia, neuropatická bolesť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diabetic polyneuropathy treatment

Diabetic polyneuropathy is the most frequent complication of diabetes mellitus and at the same time the most common cause of diabetic foot syndrome and pain in patients with diabetes. This disorder is still being diagnosed insufficiently and too late in many cases. Therapeutic intervention in early stages could slow down (or completely stop) progression of the neuropathy. Presented paper reviews current possibilities of prevention and therapy of diabetic polyneuropathy as well as pharmaceuticals and nutraceuticals that were, or still are involved in clinical trials.

Keywords: diabetic polyneuropathy, neuropatic pain