Neurológia pre prax 5/2012

Léze zvratného nervu

MUDr. Markéta Hudíková, MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Paréza zvratného nervu vzniká nejčastěji iatrogenně při operacích štítné žlázy. Převažuje postižení jednostranné. Léčba je konzervativní a chirurgická, která se liší u obrn jedno- a oboustranných. U jednostranných obrn se provádějí fonochirurgické výkony směřující ke zlepšení hlasu nemocného, u oboustranných paréz je primární zajištění průchodnosti dýchacích cest. V případě oboustranné pooperační obrny zvratného nervu je vhodné zvážit časnou operační revizi s případným uvolněním nervu či jeho suturou na specializovaném pracovišti.

Kľúčové slová: zvratný nerv, jednostranná a oboustranná obrna, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recurrent laryngeal nerve palsy

Recurrent laryngeal nerve palsy most commonly occurs as a result of iatrogenic injury following thyroid surgery. Unilateral palsy is predominant. The treatment is conservative and surgical, with the latter being different in unilateral and bilateral palsies. In unilateral palsies, phonosurgical procedures aimed at improving the patient's voice are carried out; in bilateral palsies, airway management is of primary importance. In the case of postoperative bilateral palsy of the recurrent laryngeal nerve, it is appropriate to consider early surgical revision with a possible release of the nerve or its suture at a specialized centre.

Keywords: recurrent laryngeal nerve, unilateral and bilateral palsy, treatment.