Neurológia pre prax 4/2003

Levetiracetam, klinické zkušenosti

MUDr. Jana Zárubová, MUDr. Jiří Dolanský

Autoři podávají přehled klinických zkušeností s přídatnou léčbou farmakorezistentní epilepsie levetiracetamem u souboru 65 pacientů. Levetiracetam dlouhodobě užívalo 54 pacientů souboru, minimálně tři měsíce, maximálně 15 měsíců. V souboru bylo 63 % respondérů, tj. pacientů, u kterých došlo k redukci frekvence záchvatů o 50 % a více, 20 % pacientů celého souboru bylo po nasazení levetiracetamu bez záchvatů. U 11 pacientů (16,9 %) byl levetiracetam pro nedostatečnou účinnost a/nebo vedlejší účinky vysazen.

Kľúčové slová: levetiracetam, epilepsie, antiepileptika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť