Neurológia pre prax 4/2002

Léčba tikových poruch v dětské psychiatrii

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Přesná etiologie Tourettovy poruchy (TP) není jasná, má však pravděpodobně genetický podklad a neurochemickou komponentu. Starší a dosud často předepisovaný haloperidol by vzhledem k výrazným nežádoucí účinkům neměl být považován za preparát první volby. Mezi naše preparáty první volby patří tiaprid, risperidon, klonidin a klonazepam. Pokud tyto preparáty nemají dostatečný efekt, měli bychom doporučit olanzapin, pimozid nebo haloperidol. Nadějný se jeví rovněž potenciální efekt dalších preparátů, jako jsou ziprasidon nebo tetrabenazin. Pokud se spolu s TP vyskytuje obsedantně kompulzivní porucha (OCD), měla by být léčena kombinací selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) s antagonisty dopaminových receptorů. Klonidin je racionální volba, pokud se vyskytuje společně Tourettova a hyperkinetická porucha.

Kľúčové slová: Tourettův syndrom, tiky, farmakoterapie, léky prvé volby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť