Neurológia pre prax 4/2018

Léčba silné bolesti nereagující na neopioidní analgetika

MUDr. Eva Hegmonová

Bolest je subjektivní vjem a úspěšnou léčbou bolesti se zabývají lidé již po mnoho staletí. Chronická bolest je v algeziologické praxi popisovaná podle patofyziologických mechanizmů vzniku bolesti a rozdělována na dva základní druhy – nociceptivní bolest a neuropatická. Tyto dva druhy se objevují samostatně nebo se mohou vzájemně kombinovat. Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila třístupňový analgetický žebříček s doporučením užití opioidů v léčbě onkologické bolesti a tato doporučení jsou dnes široce aplikována při užití opioidní terapie v léčbě chronické nenádorové bolesti. Základním představitelem silných opioidů i nadále zůstává morfin, který je zvláště využíván v léčbě bolesti v paliativní medicíně. V ambulantní algeziologické praxi je dávána přednost novějším molekulám opioidům s nižším výskytem nežádoucích účinků. V současné době jsou k dispozici v náplasťové formě – fentanyl a buprenorfin. U perorální léčby bolesti se využívá široká nabídka opioidních analgetik – oxycodon a hydromorfon. V posledních letech se pro své působení prosadil nový opioid tapentadol se svým prokázaným duálním efektem spočívajícím jak ve schopnosti aktivovat opioidní μ-receptory, tak zároveň blokovat zpětnou resorpci noradrenalinu. Svým působením je dnes řazen do nové tzv. MOR-NRI třídy analgetik.

Kľúčové slová: silné opioidy, fentanyl, buprenorfin, oxycodon, tapentadol, gabapentinoidy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The treatment of severe pain which does not react to nonopioid analgesic drugs

Pain is subjective perception a and the effective management of chronic pain is fundamental goal for the people , who treat the pain. Chronic pain is describe like two basic kinds of pain – nociceptive and neuropathic pain., wich appears separatly or in combination.The World Health Organisation (WHO) developer outlines the tree-step analgesic lader these opioids in the management of cancer pain, and these are widely accepted and extensively validated guidelines heve been influential in the aplplication of opioidy therapy for treatment of chronic, non-malignant pain. The morfin is the main representative such potent opioids and plays an important role in management of pain in patients with chronic pain in paliative care. The newer- generation agents –fentanyl, buprenorfin, oxycodon, hydromorfon and tapentadol plays important role in chronic, non malignant pan. New opioid tapentadol is the first compoud of new pharmacological class MOR-NRI, that combines mi-opioid-agonist and noradrenalin re-uptake inhibitor activities in one molecule.

Keywords: opioids drugs, fentanyl, buprenorfin, oxycodon, tapentadol, gabapentinoids drugs