Neurológia pre prax 6/2021

Léčba sekundárně progresivní roztroušené sklerózy siponimodem a příběh z klinické praxe

MUDr. Veronika Tichá, Ph.D.

Siponimod je selektivní agonista podtypů S1P1 a S1P5 receptorů pro sfingosin-1 fosfát. Mechanismus jeho účinku je imunomodulační prostřednictvím zadržení lymfocytů v uzlinách a neuroprotektivní díky přímému působení na gliové a neuronální buňky CNS. V klinické studii EXPAND prokázal siponimod snížení rizika progrese neurologického deficitu, pokles frekvence relapsů, zlepšení kognitivního výkonu a výrazné snížení tvorby aktivních a nových ložisek na MR oproti placebu. Léčba siponimodem je hrazena dospělým pacientům s prokázanou progresí a klinickou nebo MR aktivitou v sekundárně progresivní fázi RS. Dávka siponimodu musí být redukována při snížené aktivitě enzymu CYP2C9.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, sekundární progrese, siponimod, perorální léčba, CYP2C9

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of secondary progressive multiple sclerosis with siponimod and a case report

Siponimod is a selective modulator of S1P1 and S1P5 subtypes of sphingosin-1 phosphate receptors with dual mechanism of action. It exerts the anti-inflammatory effect by blocking the egress of lymphocytes from the lymph nodes and the neuroprotective effect due to direct interaction with glial a neuronal brain cells. EXPAND clinical trial showed the positive effect of siponimod on the risk of disability progression, number of relapses, cognitive performance and activity and progression on MRI compared to placebo. Siponimod is indicated for the treatment of secondary progressive Multiple Sclerosis with disease progression and clinical or MRI activity, in adults. The dose of siponimod must be reduced in case of decreased CYP2C9 enzyme activity due to genetic polymorphism.

Keywords: multiple sclerosis, secondary progressive, siponimod, oral treatment, CYP2C9