Neurológia pre prax 2/2022

Léčba roztroušené sklerózy fingolimodem v každém věku

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová

Fingolimod byl schválen v Evropě do 2. linie léčby relaps-remitentní roztroušené sklerózy u dětí i dospělých pacientů. Je doporučen také v první linii pro vysoce aktivní formu roztroušené sklerózy. Prezentovány jsou výsledky klinických studií fáze 2, fáze 3 (TRANSFORMS, FREEDOMS) a fáze 3b (LONGTERMS), které hodnotí longitudinální data účinnosti, bezpečnosti a MR zobrazení v reálné klinické praxi. Zdůrazněn je zásadní přínos dlouhodobého sběru klinických dat, který doplnil data o účinnosti a bezpečnosti fingolimodu a redukci nejčastějších nežádoucích účinků randomizovaných multicentrických studií – lymfopenie, elevace jaterních enzymů, bazocelulární karcinom. Výsledky klinické studie PARADIGMS prokázaly účinnost a bezpečnost fingolimodu pro dětskou RS populaci od 10 let věku.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, fingolimod, LONGTERMS, PARADIGMS, pediatrická RS

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Fingolimod treatment of multiple sclerosis at any age

Fingolimod was approved in Europe until the 2nd line of treatment for relapsing multiple sclerosis in children and adult patients. It is also recommended in the first line for a highly active form of multiple sclerosis. The results of phase 2, phase 3 (TRANSFORMS, FREEDOMS) and phase 3b (LONGTERMS) clinical trials are presented, which evaluate longitudinal efficacy, safety and MR data of fingolimod in real clinical practice. The fundamental benefit of long-term collection of clinical data from real clinical practice is highlighted, which complemented data on the efficacy and safety of fingolimod and the reduction of the most common adverse reactions of randomized multicentre studies – lymphopenie, liver enzyme elevation, basal cellular carcinoma. The results of the PARADIGMS clinical study demonstrated the efficacy and safety of fingolimod for the pediatric MS population from the age of 10 years.

Keywords: multiple sclerosis, fingolimod, LONGTERMS, PARADIGMS, pediatric MS