Neurológia pre prax 1/2015

Léčba pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., MUDr. Michaela Kaiserová, MUDr. Renata Coufalová

L-DOPA je stále považována za nejúčinnější lék v terapii Parkinsonovy nemoci. Její dlouhodobé podávání je však spojeno s rozvojem pozdních hybných komplikací, za jejichž příčinu se považuje nefyziologické intermitentní podávání L-DOPA. Eliminace pulzatilní stimulace dopaminových receptorů nastavením stabilnější hladiny koncentrace dopaminergních preparátů v plazmě a v oblasti striata tak může vést k výrazné redukci těchto motorických komplikací. Předkládáme kazuistiku pacienta v pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci, u kterého vedlo zavedení kontinuálních intestinálních infuzí L-DOPY ke zmírnění příznaků onemocnění a významně tak zlepšilo kvalitu života pacienta.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, pozdní hybné komplikace, kontinuální intestinální infuze levodopy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of advanced stage Parkinson's disease with intraduodenal levodopa infusions

L-DOPA is still considered to be the most effective drug in treating Parkinson's disease. However, its long-term administration is associated with the development of late motor complications that are thought to be due to non-physiological intermittent administration of L-DOPA. Elimination of pulsatile stimulation of dopamine receptors by adjusting a more stable concentration of dopaminergic agents in the plasma and in the striatal region can consequently lead to a significant reduction in these motor complications. We present a case report of a patient with advanced stage Parkinson's disease in whom the introduction of continuous intestinal L-DOPA infusions resulted in alleviating the symptoms of the disease and thus significantly improved the quality of life of the patient.

Keywords: Parkinson's disease, late motor complications, continuous intestinal L-DOPA infusion.