Neurológia pre prax 2/2016

Léčba neuropatické bolesti

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Neuropatická bolest patří mezi jedny z nejhůře léčitelných bolestivých stavů. Řada běžných analgetik je v její léčbě neúčinná. V terapii do popředí vstupují především léky ze skupin antikonvulziv, antidepresiv, opioidů se zvýšenou afinitou k neuropatické bolesti a poslední dobou i nové topické formy léčiv. Výskyt neuropatické bolesti se exponenciálně zvyšuje s věkem pacientů, zároveň se však i snižuje tolerance pacientů k antineuropatické léčbě. Velkým přínosem v léčbě neuropatické bolesti bylo vytvoření jednotných doporučených postupů EFNS, ze kterých následně vychází doporučení národní. Mezi nejčastější formy neuropatické bolesti patří polyneuropatie, neuralgie trojklaného nervu, postherpetické neuralgie, případně centrální neurogenní bolesti.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, antikonvulziva, opioidy, kapsaicin, doporučené postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of neuropathic pain

Neuropathic pain is one of the most difficult-to-treat pain conditions. Numerous common analgesics are not effective in treating it. Drugs from the groups of anticonvulsants, antidepressants, opioids with an increased affinity to neuropathic pain, and, recently, new topical dosage forms have been at the forefront of treatment. The occurrence of neuropathic pain increases exponentially with patient age; at the same time, however, tolerance of patients to antineuropathic treatment decreases. A major benefit in treating neuropathic pain has been the development of uniform EFNS guidelines based on which national guidelines are subsequently developed. The most common forms of neuropathic pain include polyneuropathy, trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia or central neurogenic pain.

Keywords: neuropathic pain, anticonvulsants, opioids, capsaicin, guidelines.