Neurológia pre prax 5/2019

Léčba nenádorové průlomové bolesti

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Nenádorová bolest je často provázena akutním zhoršení bolesti, ať již v důsledku zvýšené námahy, stresu nebo třeba i vlivem počasí. Průlomová bolest je definována jako „přechodné vzplanutí intenzivní bolesti, které přichází spontánně nebo je vyvoláno působeních specifického či nepředvídatelného faktoru i přes relativně stabilní kontrolu základní bolesti“. Optimálními léky pro zaléčení těchto epizod jsou farmaka s rychlým nástupem účinku a relativně krátkým efektem. Můžeme použít léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik, kombinované léky tramadol/paracetamol nebo na českém trhu nový IR (Immediate Release) oxykodon. Ten vyniká rychlým nástupem, razantním efektem a relativně nízkým výskytem nežádoucích účinků. Kazuistika popisuje 58letou ženu s bolestmi po dvou operacích bederní páteře. Kombinovaná léčba akutních zhoršení bolestí tramadolem/paracetamolem byla neúčinná, naopak s velmi dobrým efektem se u ní projevil IR oxykodon 5 mg.

Kľúčové slová: akutní zhoršení bolestí, záchranná medikace, IR oxykodon, doba nástupu efektu, nežádoucí účinky

Non malignant breakthrough pain treatment

The non-oncology pain is often accompanied by acute pain worsening, whether the result of increased endeavor, stress or even weather changes. The optimal medicaments for treatment of these episodes are pharmaceuticals with fast release effect and relatively short effect. We could use drugs from non steroidal anti-inflammatory group, drug combination tramadol/paracetamol or on the Czech market new IR oxycodone. It exceed in fast effect, fierce effect and relatively few adverse effects. Case study describes woman of 58 years old with pain after two spine operations. Combined treatment of acute worsening of pain with tramadol/paracetamol was ineffective,on the contrary IR oxykodon 5mg was very effective.

Keywords: acute worsening of pain,rescue medication, IR oxykodon, side effects, tíme od onset