Neurológia pre prax 4/2020

Léčba interferony-β během gravidity a laktace

MUDr. Eva Meluzínová, MUDr. Jana Libertínová

Roztroušená skleróza je autoimunitní a neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o nemoc se začátkem mezi 20. a 30. rokem života a až 3× častěji bývají postiženy ženy – často jde tedy o pacientky v reprodukčním věku. Jejich léčbu je třeba vést od počátku s ohledem na případnou graviditu. Mezi léky první linie, které lze v těhotenství podávat, byly vedle glatiramer- -acetátu v roce 2019 zařazeny i interferony-β. Jejich výhodou je zcela bezpečné podávání nejen během gravidity, ale i po dobu laktace. Práce pojednává o plánování gravidity a zejména o zcela nové možnosti terapeutického zajištění pacientek s roztroušenou sklerózou po dobu laktace.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, interferon-β, glatiramer-acetát, těhotenství, laktace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interferons-β treatment during pregnancy and breast-feeding

Multiple sclerosis is autoimmune and neurodegenerative disease of central nervous system. The onset is usually between 20th and 30th year of life and females are affected three times more often than males. Thus, a large proportion of patients consists of women with childbearing potential and the choice of the treatment should reflect potential pregnancy planning very early in the course of the disease. In 2019 interferons-β have been assigned as the first line treatment options along with glatiramer acetate. The advantage of the treatment is a favourable safety profile not only in pregnancy but during lactation as well. Pregnancy planning, lactation and treatment strategies are discussed in this work.

Keywords: multiple sclerosis, interferon-β, glatiramer acetate, pregnancy, lactation