Neurológia pre prax 4/2015

Léčba interferonem beta navzdory perzistující elevaci jaterních enzymů

MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D., MUDr. Petra Praksová, Ph.D., MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D.

Interferon beta 1b (Betaferon) je nejdéle užívaný chorobu modifikující lék u roztroušené sklerózy. Mezi jeden z vedlejších účinků patří i elevace jaterních aminotransferáz, jež jsou odrazem hepatocelulárního poškození. K jakým přesným změnám jaterního parenchymu dochází, ale není známo. K dispozici máme jen údaje z jaterních biopsií od pacientů s fulminantním hepatálním selháním, vznikajícím na jiném podkladě. V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta léčeného od roku 1999 preparátem Betaferon, u kterého se již během prvního roku léčby objevila elevace jaterních enzymů s postupným nárůstem a přechodně bylo dosaženo až 3. stupně toxicity. Vzhledem k dlouhodobé klinické i radiologické stabilizaci a pro odmítavý postoj pacienta k případné změně léčby bylo na základě výsledků jaterní biopsie rozhodnuto o pokračování v léčbě interferony i přes trvale zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, interferon beta 1b, jaterní biopsie, elevace aminotransferáz.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment with interferon beta despite persistent elevation of liver enzymes

Interferon beta 1b (Betaferon) has been the longest used disease-modifying drug in multiple sclerosis. Its side effects include, among other things, elevated liver aminotransferases, which reflects hepatocellular injury. It is, however, unclear what exact changes in the liver parenchyma occur. Data are available only from liver biopsies of patients with fulminant hepatic failure, resulting from another underlying cause. Our case report presents a patient treated with Betaferon since 1999 who had developed elevation of liver enzymes with a gradual increase as early as the first year of treatment and, transiently, third-degree toxicity was reached. Given the long-term clinical and radiological stabilization and the patient's negative attitude to a possible treatment switch, the decision was made based on the liver biopsy results to continue the treatment with interferons despite persistently elevated liver enzyme levels.

Keywords: multiple sclerosis, interferon beta 1b, liver biopsy, elevated aminotransferases.