Neurológia pre prax 5/2003

Léčba demence inhibitory cholinesteráz – bezpečnost a snášenlivost v praxi

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., MUDr. Klára Látalová

Autoři podávají praktický pohled na léčbu demence inhibitory cholinesteráz. Oceňují terapeutický pokrok, který zavedení inhibitorů cholinesteráz – donepezilu, galantaminu a rivastigminu – přineslo. Nastiňují problémy, které mohou nastat v praxi, a to zejména v důsledku zásahu do cholinergního metabolizmu nebo v souvislosti s možnými interakcemi, a to interakcemi mezi inhibitory cholinesteráz a jinými podávanými léky, tak i inhibitory a přítomnými tělesnými nemocemi provázejícími často vyšší věk. Autoři uvádějí, že správný výběr léku a odpovídající monitorování rizikových veličin vede ke zvýšení komfortu jak nemocných, tak i personálu.

Kľúčové slová: Alzheimerova demence, inhibitory cholinesteráz, donepezil, rivastigmin, galantamin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť