Neurológia pre prax 1/2013

Lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku

MUDr. Klára Musilová, prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Na výrazném pokroku v rozvoji epileptologie se mimo rozvoje zobrazovacích a funkčně zobrazovacích metod významně podílí intenzivní zkoumání semiologie iktálních a postiktálních symptomů. Díky tomu jsou neustále objevovány nové příznaky s možnou lokalizační a lateralizační hodnotou, jejichž znalost a rozpoznání přispívá nejen k provedení správné diagnózy, ale především ke správnému nalezení epileptogenní zóny v průběhu vyšetřování v rámci epileptochirurgického programu. V následujícím souhrnném článku je zmíněn přehled lateralizačních symptomů u pacientů s epilepsií spánkového laloku.

Kľúčové slová: epilepsie temporálního laloku (TLE), lateralizační hodnota, periiktální příznaky, epileptochirurgie, video-EEG monitorace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lateralizing signs in temporal lobe epilepsy

In addition to advances in imaging and functional imaging techniques, intensive study of the semiology of ictal and post-ictal symptoms significantly contributes to major progress in the field of epileptology. Due to this, new signs with possible localizing and lateralizing value are being discovered the knowledge and recognition of which not only contributes to establishing the right diagnosis, but particularly to the correct detection of the epileptogenic zone during the course of assessment within an epilepsy surgery program. The present article provides an overview of lateralizing signs in patients with temporal lobe epilepsy.

Keywords: temporal lobe epilepsy (TLE), lateralizing value, periictal symptoms, epilepsy surgery, video-EEG monitoring.