Neurológia pre prax 2/2014

Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

MUDr. Eva Meluzínová, Ing. Veronika Mezerová, MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je autoimunitní onemocnění s chronickým průběhem, nejčastěji postihuje mladé dospělé v produktivním věku, častěji ženy než muže. Vzhledem ke své chronické povaze je velice zákeřnou nemocí. Choroba ovlivňuje nejen délku života, ale má především vliv na kvalitu jeho prožívání, proto je nutné studovat, které oblasti kvality života jsou vlivem nemoci nejvíce zasaženy. Jelikož neexistuje lék, který by nemoc vyléčil, a pacientů neustále přibývá, je třeba zamyslet se i nad jejich zaměstnaností. A to nejenom z pohledu ekonomického, ale i z pohledu sociálního. Izolace práceschopného pacienta od pracovního prostředí je pro něj mnohem více deprimující, než když se do pracovního procesu alespoň částečně zainteresuje.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, kvalita života, kvalita pracovního života, index SQWL, MSQoL-54, SF-36.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Quality of life and quality of working life in patients with multiple sclerosis

An autoimmune, inflammatory, neurodegenerative disease with chronic progression, multiple sclerosis (MS), is the most frequent disease of productive young adults, which affects more women than men. It is a very treacherous chronic disease that often strikes the attack, when a man waits at least. MS has an impact on the quality of life; therefore it is necessary to study the changed quality of life due to illness. Because the MS is incurable disease and the number of patients is increasing, it is necessary to apply to their employment by economic and social perspective. Isolation of capable patients is even more stressful for them.

Keywords: multiple sclerosis, quality of life, quality of working life, SQWL indicator, MSQoL-54, SF-36.