Neurológia pre prax 4/2021

Kratší doba podání ocrelizumabu při léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Marek Peterka , MUDr. Pavel Potužník

Pacienti s roztroušenou sklerózou mohou být v dnešní době léčeni humanizovanou monoklonální protilátkou ocrelizumabem. Tento lék byl doposud podáván parenterálně intravenózně v intervalu 3,5 hodiny. Jak víme z jiných oborů medicíny, zkrácení doby infuze může minimalizovat zátěž pacientů při léčbě a zkrátit dobu pobytu v infuzní místnosti, aniž by byla ohrožena bezpečnost pacientů, což je zvláště důležité ve světle současné pandemie covidu-19. Studie ENSEMBLE PLUS se zabývala bezpečností podání ocrelizumabu při zkrácení doby infuze na 2 hodiny. Tento článek zprostředkovává výsledky této studie.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, ocrelizumab, kratší podání, reakce související s infuzí

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Shorter infusion of ocrelizumab in the treatment of multiple sclerosis

Patients with multiple sclerosis can nowadays be treated with the humanized monoclonal antibody ocrelizumab. This drug has so far been administered parenterally intravenously at an interval of 3,5 hours. As we know from other fields of medicine, reducing the infusion time can minimise the burden of treatment on patients and reduce the length of stay in the infusion room without compromising patient safety, which is especially important in the light of the current COVID-19 pandemic. The ENSEMBLE PLUS study investigated the safety of ocrelizumab administration when the infusion time was reduced to 2 hours. This article reports the results of this study.

Keywords: multiple sclerosis, ocrelizumab, shorter, infusion, infusion-related reactions