Neurológia pre prax 4/2005

Korelát klinických prejavov a CT nálezov u lumboischiadických syndrómov

MUDr. Ivan Buran, CSc., MUDr. Milan Gabriško

Na základe porovnávania klinického obrazu s nálezom na CT, sa snažili autori vytypovať charakteristické klinické prejavy pre rôzny druh poškodenia disku a vrodenej či získanej stenózy spinálneho kanála. Na základe analýzy 512 prípadov lumboischiadického syndrómu sa určili symptómy relatívne charakteristické pre mediolaterálny a laterálny typ hernie, pre laterálny a extrémne laterálny typ hernie, pre mediálne herniácie, pre diskogenné poruchy a osteogenné zmeny v strednej časti spinálneho kanála, pre sekvester, pre spinálnu stenózu a poškodnie disku nad úrovňou L4-5.

Kľúčové slová: mediolaterálna hernia disku, foraminálny a extrémne laterálny typ hernie, mediálna hernia, diskogenná porucha bez prejavov poškodenia koreňa, sekvester, spinálna stenóza, poškodenie disku nad úrovňou L4-5.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť