Neurológia pre prax 6/2011

Korelace exprese MxA mRNA s hladinami neutralizačních protilátek proti INFβ u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Aleš Tomek, MUDr. Eva Meluzínová, MUDr. Václav Maťoška, MUDr. Jana Libertínová, Mgr. Tereza Kumstýřová, Mgr. Miroslav Zajac, Mgr. Zuzana Lacinová

Myxovirus resistance protein A patří mezi dynaminy, které mají roli v procesu antivirové rezistence a je výhradně indukován interferonem, tedy rovněž aplikací preparáty interferonu β (INFβ) v rámci léčby relaps-remitující roztroušené sklerózy (RR-RS). Během terapie INFβ se v 10–30 % případů objevují neutralizační protilátky vůči INFβ (NAbs), jejichž výskyt je asociován s poklesem efektivity léčby. Cílem naší studie bylo prokázání korelace hladin exprese genu MxA a NAbs na souboru pacientů a stanovení cutoff hodnoty pro negativní hladiny MxA. Studie byla provedena na kohortě pacientů s RR RS: negativní kontroly – 105; NAbs pozitivní – 16; NAbs negativní – 43. Naše studie prokázala, v souladu s dalšímí studiemi, vysokou shodu výskytu NAbs a depleci exprese MxA. Cutoff hodnota exprese MxA byla stanovena jako 95 percentil hodnot negativních kontrol: MxA/GAPDH = 160.

Kľúčové slová: MxA, roztroušená skleróza, interferon, NABs.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Correlation of MхA mRNA expression with NAbs levels in patients with multiple sclerosis

Myxovirus resistance protein A (MxA) belongs to dynamin superfamily. MxA is a component of antiviral response and is solely induced by interferons, thus by in vivo application of interferon β (INFβ) as well. In patients with multiple sclerosis (MS), neutralizing antibodies (NAbs) appearing during INFβ treatment in 10–30 % of cases, decrease its bioactivity and therapeutic efficacy. The aim of this study was to show the correlation of MxA and Nabs levels on the cohort with relaps-remitting form of MS (RR-MS) and to set up the cutoff value for the baseline levels of MxA in population. The cohort sustained of 16 NAbs positive, 43 NAbs negative patients and 105 negative controls. This study demonstrates high correlation in high NAbs levels and depletion of MxA expression. The cutoff MxA/GAPDH (baseline) value was assigned as a 95 percentile of values of negative controls: MxA/GAPDH = 160.

Keywords: MxA, multiple sclerosis, interferon, NABs.