Neurológia pre prax 6/2010

Koncepce mírné kognitivní poruchy u Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci

doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Kognitivní deficit je často přítomen u Parkinsonovy nemoci (PN) jako přechodový stav mezi normálním kognitivním výkonem a demencí při PN. Zdá se, že se jedná o rizikový faktor pro rozvoj demence u PN (PND), ale nejsou doposud stanovena přesná diagnostická kritéria a není ani znám přesný kognitivní profil „maligního“ kognitivního deficitu či mírné kognitivní poruchy (mild cognitive impairment; MCI) u PN. Koncepce MCI u PN se může výrazně lišit od koncepce MCI u Alzheimerovy nemoci (AN), protože hledáme ty pacienty s již diagnostikovanou PN, kteří jsou v riziku rozvoje demence v rámci progrese onemocnění a významnou roli mohou hrát právě klinické faktory specifické pro PN. Důležitou skutečností je, že MCI u PN má metabolický podklad. Různé klinické biomarkery zahrnující zejména psychologické vyšetření, strukturální a funkční zobrazení mozku a vyšetření specifických bílkovin v mozkomíšním moku mohou pomoci v identifikaci pacientů s MCI u PN s nepříznivou prognózou. K vyhodnocení senzitivity a specificity jednotky MCI u PN jako rizikového faktoru pro rozvoj PND budou zapotřebí rozsáhlejší dobře navržené longitudinální studie.

Kľúčové slová: mírná kognitivní porucha, demence, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, exekutivní funkce, paměť, biomarkery.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The concept of mild cognitive impairment in Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease

Cognitive impairment exists in Parkinson’s disease (PD) as a transitional state between cognitively intact and demented PD patients. It seems to be a risk factor for development of dementia in PD, but the precise criteria and “malignant” cognitive profile of mild cognitive impairment in PD (MCI in PD) have not yet been established. The concept may turn to be different from that in Alzheimer’s disease (AD) since we search for those already diagnosed PD patients who are at risk of developing dementia. In addition, clinical variables specific for PD also play role. Importantly, MCI possesses a metabolic basis in PD. Various biomarkers including particularly neuropsychological testing, brain imaging, and analysis of specific proteins in cerebrospinal fluid hold promise in identification of MCI in PD patients with unfavourable prognoses. Well-designed longitudinal studies in MCI-PD cohorts are needed to assess the sensitivity and specificity of the PD-MCI designation as far as dementia development is concerned.

Keywords: mild cognitive impairment, dementia, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, executive functions, memory, biomarkers.