Neurológia pre prax 1/2021

Komplexní interdisciplinární rehabilitační péče o osoby s roztroušenou sklerózou

Mgr. Klára Novotná, Ph.D., MUDr. Ingrid Menkyová, MUDr. Martina Kövári, MHA

Roztroušená skleróza (RS) jako chronické neurodegenerativní onemocnění je nejčastější příčinou invalidity mladých dospělých. Při prevenci nebo terapii neurologických symptomů může částečně pomoci pravidelné kondiční cvičení a rehabilitační léčba. Vzhledem k heterogenitě a individuálně rozdílné závažnosti symptomů RS je optimální poskytovat rehabilitaci prostřednictvím interdisciplinárního týmu. Cílem tohoto článku je popsat aktuální možnosti interdisciplinární rehabilitační léčby.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, interdisciplinární tým, rehabilitace, cvičení

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Comprehensive interdisciplinary rehabilitation care in individuals with multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS), a chronic neurodegenerative disease, is the most common cause of disability in young adults. Regular fitness exercises and rehabilitation therapy can partially aid in preventing or treating the neurological symptoms. Given the heterogeneity and the interindividual variability in the severity of MS symptoms, it is optimal to provide rehabilitation through an interdisciplinary team. The aim of this article is to describe the current possibilities of interdisciplinary rehabilitation therapy.

Keywords: multiple sclerosis, interdisciplinary team, rehabilitation, exercise