Neurológia pre prax 3/2009

Kognitivní dysfunkce u roztroušené sklerózy

MUDr. Michal Dufek

Postižení kognitivních funkcí je u pacientů s roztroušenou sklerózou časté. Postižena bývá zejména pozornost, rychlost zpracování informací a krátkodobá paměť. Kognitivní poruchy mají negativní efekt na sociální vztahy a kvalitu života a jsou nejčastější příčinou ztráty zaměstnání. Tíže kognitivních poruch koreluje s patologií zobrazenou na konvenční magnetické rezonanci (rozsah lézí, atrofie). Většinou se jedná o mírné formy, demence je vzácná. Kognitivní dysfunkce se může vyskytovat velmi časně v průběhu onemocnění a nekoreluje s fyzickým postižením nebo s délkou nemoci. Terapeutické možnosti jsou diskutovány.

Kľúčové slová: kognitivní dysfunkce, roztroušená skleróza, magnetická rezonance, neurodegenerace, PASAT, SDMT, interferon beta, glatiramer acetát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive dysfunction in multiple sclerosis

Cognitive function impairment is common in patients with multiple sclerosis. Particularly affected are attention, speed of processing of information, and short-term memory. The cognitive deficits adversely affect social relations as well as quality of life and are the most common cause of job loss. The severity of the cognitive deficits correlates with the pathology seen on conventional magnetic resonance imaging (lesion extent, atrophy). Mostly mild forms are encountered, dementia is rare. Cognitive dysfunction may occur very early in the course of the disease and does not correlate with the physical impairment or the duration of the disease. The therapeutic options are discussed.

Keywords: cognitive dysfunction, multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, neurodegeneration, PASAT, SDMT, interferon beta, glatiramer acetate.