Neurológia pre prax 2/2005

Kmenové buňky: Současný stav laboratorního výzkumu a perspektivy léčby míšního poranění

MUDr. Tomáš Soukup1, MUDr. Jana Karbanová1, doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Terapeutická transplantace pomocí kmenových buněk (KB) představuje perspektivní a nový léčebný přístup. Jak dokládají experimentální studie, KB (ať už embryonální KB, neurální KB, KB kostní dřeně nebo KB z pupečníkové krve), případně jejich buněčné potomstvo lze využít při terapii míšních lézí a podpoře regenerace přerušených periferních nervů. Způsoby provedení vlastní buněčné transplantace i dosažené výsledky jednotlivých studií se do jisté míry liší – úkolem současného výzkumu je nalezení optimálních postupů ke spolehlivému dosažení žádaného terapeutického účinku.

Kľúčové slová: míšní poranění, kmenové buňky, regenerace, transplantace, buněčná terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť