Neurológia pre prax 2/2015

Klinicky izolovaný syndrom a léčba glatiramer acetátem

MUDr. Radek Ampapa, MUDr. Vladislav Cunder, MUDr. Martin Svárovský

V tomto kazuistickém sdělení prezentujeme pacienta s klinicky izolovaným syndromem, který je téměř čtyři roky léčen glatiramer acetátem. Diagnóza byla stanovena na podkladě nálezů na magnetické rezonanci a v mozkomíšním moku, dále i dle typického klinického průběhu. Léčba byla zahájena po krátkém období aplikace interferonu beta, která musela být ukončena pro rozvíjející se hepatopatii. Pacient je po dobu léčby glatiramer acetátem bez další ataky. Přestože vstupní neurologické příznaky odpovídaly těžšímu relapsu, nedochází k progresi invalidity. Také nález na magnetické rezonanci neprokazuje nové ani sytící se demyelinizační léze. Glatiramer acetát zůstává i přes rozšiřování léčebných možností účinnou alternativou v léčbě roztroušené sklerózy.

Kľúčové slová: klinicky izolovaný syndrom, roztroušená skleróza, glatiramer acetát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinically isolated syndrome and treatment with glatiramer acetate

This case report presents a patient with clinically isolated syndrome who has been treated with glatiramer acetate for nearly four years. The diagnosis was made based on the findings on magnetic resonance imaging and in the cerebrospinal fluid as well as according to a typical clinical course. The treatment was initiated after a short period of administration of interferon beta that had to be terminated due to the development of hepatopathy. The patient has had no further attacks while being treated with glatiramer acetate. Although the initial neurological signs were consistent with a severe relapse, there has been no progression of disability. Magnetic resonance imaging failed to show any new or enhancing demyelinating lesions. Despite expanding treatment options, glatiramer acetate remains an effective alternative in treating multiple sclerosis.

Keywords: clinically isolated syndrome, multiple sclerosis, glatiramer acetate.