Neurológia pre prax 1/2014

Klinické využití funkční magnetické rezonance (fMRI) při operacích mozkových nádorů v primární motorické oblasti

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D., MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc., MUDr. Michal Orlický, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

V souhrnném článku vysvětlujeme princip a metodiku funkční magnetické rezonance při lokalizaci primární motorické kůry. Po vysvětlení principu fMRI se zaměřujeme na vlastní soubor 18 pacientů, u kterých jsme hodnotili spolehlivost fMRI ve srovnání s konvenční metodou – elektrickou kortikální stimulací. Závěrem navrhujeme základní pravidla postupu při funkčním vyšetřování a operování mozkových nádorů v motorické krajině.

Kľúčové slová: funkční magnetická rezonance, elektrická kortikální stimulace, mozkový nádor, eloquence, neuronavigace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical use of functional magnetic resonance imaging (fMRI) when operating on brain tumours in the primary motor area

The article explains the principle and methodology of functional magnetic resonance imaging in localizing the primary motor cortex. The explanation of fMRI principles is followed by focusing on our own group of 18 patients in whom the reliability of fMRI was evaluated in comparison with a conventional method – electrical cortical stimulation. In conclusion, we propose some fundamental rules for how to proceed when functionally examining and operating on brain tumours in the motor area.

Keywords: functional magnetic resonance imaging, electrical cortical stimulation, brain tumour, eloquence, neuronavigation.