Neurológia pre prax 3/2012

Klinická zkušenost s užitím kresby v diagnostice bolesti hlavy dětí

Mgr. Jana Pejčochová

V příspěvku se zaměříme na naše vlastní zkušenosti s metodou kresby bolesti hlavy u dětí, která dle vzoru Stafstroma a kolegů (2002) na málo strukturovaném zadání analyzuje sdělované příznaky bolesti hlavy a behaviorální změny. Kromě představení zmíněné metody stručně uvedeme širší kontext problematiky (vývoj kresby a subjektivního vnímání bolesti u dětí na základě vývojové zralosti myšlení) a také konkrétní obrázky z naší praxe, které mohou být návodem a povzbuzením pro rozšíření této nenákladné a pro děti atraktivní metody.

Kľúčové slová: bolest hlavy, dětský věk, kresba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical experience with the use of drawings in diagnosing headache in children

In this article, we will focus on our own experience with children headache drawing, which is based on Staftrom et al.´s (2002) low structured administration and analysis of headache symptoms and behavioral changes. Apart from the presentation of this method, we will briefly mention the broader context of the topic (the developement of drawing and the ability to perceive pain depending on cognitive maturity in childhood) and the real pictures we have obtained. It can be seen as an instruction and an ecouragement to distribute this inexpensive method, whith is popular wiht children.

Keywords: headache, childhood, drawings.