Neurológia pre prax 6/2020

Klinická klasifikace třesu

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., MUDr. Petr Hollý

Třes je nejčastější abnormální pohyb, objevující se jako samostatný příznak nebo v kombinaci s dalšími poruchami hybnosti. Tento přehledový článek přináší pohled na klinickou klasifikaci třesu dle nejnovějšího konsenzuálního doporučení. Hlavní důraz se klade na popis příznaků a syndromů třesu a diagnostická kritéria jeho hlavních jednotek určených pro každodenní neurologickou praxi.

Kľúčové slová: třes, klasifikace, esenciální třes, parkinsonský třes, cerebellární třes

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical classification of tremor

Tremor is the most common abnormal movement, occurring as a single symptom or in combination with other movement disorders. This review article provides an insight into the clinical classification of tremor according to the latest consensus recommendation. The main emphasis is placed on the description of the symptoms and syndromes of tremor and the diagnostic criteria of its principal clinical entities, designated for everyday neurological practice.

Keywords: tremor, classification, essential tremor, parkinsonian tremor, cerebellar tremor