Neurológia pre prax 2/2021

Kiloh-Nevinův syndrom

MUDr. Matej Halaj, doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Hampl, Ph.D., MUDr. Jakub Jablonský, prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., MUDr. Tomáš Vodvářka

Autoři prezentují kazuistiku vzácného syndromu útlaku nervus interosseus antebrachii anterior („Kiloh-Nevinův syndrom“). Pacientku nejprve vyšetřili ve spádové neurologické ambulanci. Na základě minimální neuropatie nervus medianus v karpálním tunelu, verifikované na EMG a na základě klinického nálezu byla stanovena diagnóza syndromu karpálního tunelu. Konzilium na Neurochirurgické ambulanci autorského pracoviště konstatovalo nepřítomnost klinických symptomů korespondujících s uvedenou diagnózou, a to vč. EMG nálezu. Doporučené EMG došetření odhalilo neuropatii nervus interosseus antebrachii anterior (Kiloh-Nevinovův syndrom). Pacientka podstoupila, po pokusu o konzervativní terapii, operační výkon s příznivým efektem.

Kľúčové slová: úžinové syndromy, nervus medianus mononeuropatie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

The Kiloh-Nevin syndrome

Authors would like to present a case of an uncommon entrapment syndrome of the anterior antebrachial interosseal nerve („The Kiloh-Nevin syndrome). Patient was first examined by an ambulatory neurologist. EMG verified minimal neuropathic finding of the median nerve and clinical presentation first lead to the diagnosis of carpal tunnel syndrome. After a neurosurgical consult on the authors departement we found the corresponding clinical presentation misleading including the EMG presentation. Newly recommended EMG uncovered anterior antebrachial interosseal nerve neuropathy (Kiloh-Nevin syndrome). After a failed conservative therapy, patient underwent a surgical intervention with a good outcome.

Keywords: nerve compression syndrome, median nerve, mononeuropathy