Neurológia pre prax 3/2015

Ketogenní dieta – její účinnost a praktické užití

MUDr. Ivana Tyrlíková, Pavel Klein, M.B., B. Chir.

Ketogenní dieta (KD), která spočívá ve zvýšeném příjmu tuků na úkor bílkovin a cukrů, je efektivní léčbou farmakorezistentní epilepsie. Klasická ketogenní dieta spočívá ve zvýšeném příjmu saturovaných triglyceridů s dlouhými řetězci. Poměr základních živin (tuk) : (protein +cukr) je podle typu diety 3 : 1 nebo 4 : 1, přičemž 87–90 % kalorií je získáváno z tuků. U dětí vede dieta k příznivému ovlivnění frekvence epileptických záchvatů. Výjimkou není ani dlouhodobá bezzáchvatovost. Přes dobré výsledky s léčebným využitím diety u dětí byl efekt doposud jen velmi málo studován u dospělých pacientů. Protizáchvatový efekt nastupuje poměrně rychle během dnů nebo několika týdnů. Efektivita KD je srovnatelná s efektivitou nových antiepileptických léků. V současnosti nejsou známy klinické a biochemické prediktory účinku léčby ketogenní dietou.

Kľúčové slová: epilepsie, ketogenní dieta, léčba, účinnost, nežádoucí účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Katogenic diet: its efficacy and practical use

Ketogenic diet (KD) is a high fat, low protein, low carbohydrate diet that is an effective treatment of refractory epilepsy in children. The “classic” diet consists of long chain saturated triglycerides with a 3:1 or 4:1 [fat]: [protein + carbohydrate] ratio by weight, with 87–90% of calories derived from fat. In children, the diet may lead to disease modification, with permanent seizure freedom or improvement. In spite of the success of KD treatment of children, KD has been little studied in adults. The anticonvulsant effect occurs quickly within days to a couple of weeks. The efficacy of KD compares favorably with efficacy of new AEDs. At present, there are no clinical or biochemical predictors of treatment responsiveness.

Keywords: epilepsy, ketogenic diet, therapy, efficiency, side effects.