Neurológia pre prax 2/2020

Káva, čaj a tabák, interakce a další rizika u pacientů v neurologické ambulanci

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN

Na ambulancích i lůžkových odděleních můžeme pozorovat stavy, které mohou souviset s požíváním kávy, čaje a tabáku, např. intoxikací nikotinem, zejména plnícím roztokem do e-cigaret předkládané osádkami RZP jako nejasné stavy poruch vědomí, kómatu apod. nebo náhlými stavy úzkosti s až psychotickými projevy při akutní intoxikaci kofeinem. Tyto látky mohou také ovlivňovat účinek farmakoterapie pacientů jak farmakokinetickými, tak farmakodynamickými interakcemi. Nebezpečí těchto intoxikací narůstá zejména díky snadné přístupnosti výše zmíněných látek, včetně čistých substancí, na internetu.

Kľúčové slová: kofein, nikotin, intoxikace, interakce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Coffee, tea, and tobacco, interactions and other risks in patients at a neurological outpatient department

At both outpatient and inpatient departments, one may encounter conditions that can be associated with coffee, tea, and tobacco consumption, e.g. nicotine poisoning, particularly with an e-cigarette filling liquid typically presented by emergency ambulance crews as unclear disturbances of consciousness, coma, etc., or sudden anxiety states with psychotic manifestations in the case of acute caffeine poisoning. These substance can also interfere with the effect of pharmacotherapy of patients through both pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions. The risk of these intoxications has been increasing, particularly due to easy access to the above substances, including pure ones, on the internet.

Keywords: caffeine, nicotine, intoxication, interaction