Neurológia pre prax 6/2008

Kardiovaskulární příčiny poruch vědomí (synkopy) v adolescenci

doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Synkopy představují v adolescenci a mladším dospělém věku jednu z nejčastějších příčin recidivujících poruch vědomí. Jsou velmi často chybně diagnostikovány a léčeny jako epilepsie. Souhrnný článek se zaměřuje na dělení jednotlivých typů synkop, jejich diferenciální diagnostiku a základní principy terapie. Poukazuji na některé klíčové momenty v diferenciální diagnostice synkopy a epilepsie.

Kľúčové slová: synkopa, epilepsie, diferenciální diagnostika, adolescence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CARDIOVASKULAR CAUSES OF DISTURBANCES CONSCIOUSNESS (SYNCOPE) IN ADOLESCENCE

In adolescence, syncope is one of the most frequent cases of reccurent impairment of concsiousness. Syncope is often misdagnosed as epilepsy. This review deals with the classification, differential diagnosis and treatment of syncopes. We emphasized some key aspects of diferential diagnosis of syncope and epilepsy.

Keywords: syncope, epilepsy, diferential diagnosis, adolescence.