Neurológia pre prax 1/2002

K problematike neurodegeneratívnych ochorení

prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., prof. MUDr. Jozef Černáček, DrSc., MUDr. Zoltán Goldenberg, prof. MUDr. Pavol Traubner, Ph.D.

Vážnym problémom súčasnej neurológie je problém tzv. degeneratívnych ochorení nervového systému. Existujú rozporné názory mnohých renomovaných odborníkov a neurologických škôl, vznikajú tendencie o ich vynechávaní ako samostatnej kapitoly nervových ochorení. Vznikajú tým i rôzne pokusy o ich klasifikáciu na základe morfologických, klinických alebo iných princípov. Jeden z ich eponymov „systémové ochorenia a atrofie nervového systému“ evokuje u niektorých autorov i možnosť ich klasifikácie na základe neurofyziologických kritérií integračných, aferentných a eferentných systémov a s nimi asociovaných klinických jednotiek.

Kľúčové slová: heredofamiliárne degeneratívne ochorenia, systémové ochorenia a atrofie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť