Neurológia pre prax 6/2021

K méně známým počátkům hluboké mozkové stimulace

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., Anastassiya Kozlovskaya, doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.

Cílem práce je prezentace méně známé průkopnické práce profesorky Natalie Petrovny Bechtěrevové z leningradského Institutu experimentální medicíny na poli léčby některých neurologických onemocnění (Parkinsonova choroba, fantomová bolest, dystonie) pomocí stimulace definovaných mozkových struktur (thalamická jádra, bazální ganglia) cestou dlouhodobě externalizovaných intracerebrálních elektrod. Mimo překvapivě dobrých trvalých výsledků je nutné zmínit i některá data, která nutí k úvaze o možnosti zneužití technik mozkové stimulace.

Kľúčové slová: hluboká mozková stimulace, stereotaktická neurochirurgie, lezionální operace, historie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Towards the roots of deep brain stimulation

The study aims to present the less widely known pioneering work of Prof. Natalyia Petrovna Bechtereva from the Leningrad Institute of Experimental Medicine utilising electrical stimulation of defined deep brain structures (thalamic nuclei, basal ganglia) by means of long – term externalised intracerebral electrodes for the treatment of some neurological diseases (Parkinson’s disease, phantom limb pain, dystonia). Together with the surprisingly long lasting good results some data suggesting the potential abuse of brain stimulation techniques must be noted

Keywords: deep brain stimulation, stereotactic neurosurgery, lesional surgeries, history