Neurológia pre prax 4/2022

Je to iktus, nebo glioblastom?

MUDr. Lukáš Hruška

Cílem práce je poukázat na úskalí diagnostiky náhlé cévní mozkové příhody, pod kterou se může skrývat i diagnóza maligního onemocnění. Kazuistika pojednává o nemocné s náhle vzniklým amentním stavem s nejasnou hypodenzitou na vstupním nativním CT vyšetření, u které byla stanovena diagnóza cévní mozkové příhody. Až další zobrazovací techniky a vyšetření prokázaly, že se jednalo o glioblastom. Náhle vzniklá neurologická symptomatika v kombinaci s hypodenzitou na CT mozku může v iniciálním stadiu svádět ke stanovení diagnózy ischemické cévní mozkové příhody. Ačkoli většina symptomů, klinické vyšetření a vstupní zobrazovací metody mohou svědčit pro diagnózu cévní mozkové příhody, je vždy nezbytné v rámci diferenciální diagnózy pomýšlet na jinou příčinu. K nim patří i intrakraniální nádory a jejich tzv. tumor attacks. V případě nejasného nálezu je vhodné doplnění CT mozku s kontrastní látkou, eventuálně MR. V diferenciální diagnostice akutní cévní mozkové příhody a maligního tumoru mozku může být efektivní využití perfuzního CT mozku, resp. MR s využitím sekvencí PWI a TDI.

Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, glioblastom, diferenciální diagnostika

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Is it stroke or glioblastoma?

Is it stroke or glioblastoma? This case report is about patient with acute onset of amentia with uncertain hypodensity on CT scan of the brain. Initial diagnosis of stroke was made, but more precise imaging methods and investigations proved that it was glioblastoma. Acute onset of neurological symptoms together with hypodensity on initial CT scan of the brain may suggest stroke. Some symptoms and lesions on imaging methods are just mimicking stroke including intracranial tumors and their tumor attacks. In case of uncertain initial finding it is recommend to provide CT scan with contrast, eventually MRI. Perfuse CT scan and MRI with PWI and TDI sequence may be effective to distinguish subacute ischemic stroke from malignant tumor.

Keywords: stroke, glioblastoma, differential diagnosis