Neurológia pre prax 4/2013

Je pozdní forma lymeské neuroborreliózy léčitelná?

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Článek je věnován problematice onemocnění lymeskou borreliózou, a to především jejím pozdním formám s postižením nervové soustavy s důrazem na možnosti její diagnostiky a léčby. Lymeská borrelióza je onemocnění, které se na území České republiky vyskytuje poměrně často a pacienti jsou vyšetřováni i léčeni lékaři různých specializací. Největší problémy většinou činí pozdní formy onemocnění. Nicméně i ty lze úspěšně léčit, pokud je jejich podkladem skutečně aktivní borreliová infekce.

Kľúčové slová: lymeská borrelióza, lymeská neuroborrelióza, post-lyme syndrom, antibiotická léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Is late Lyme neuroborreliosis treatable?

This article is dedicated to the problem of Lyme borreliosis, particularly to its later forms causing damage to the nervous system, and with an emphasis on the possibilities of its diagnosis and treatment. Lyme borreliosis occurs relatively often in the Czech Republic and patients are treated by doctors of various specializations. For the most part, it is the later forms of the disease that cause the biggest difficulties. Nevertheless, even these cases can be successfully treated, if in fact an active borreliosis infection is actually the cause of the symptoms.

Keywords: lyme borreliosis, lyme neuroborreliosis, post-lyme syndrome, antibiotic therapy.