Neurológia pre prax 5/2018

Jaterní postižení při léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní dimethyl-fumarátem

MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Dimethyl-fumarát (DMF) je lékem indikovaným u relabující-remitující formy roztroušené sklerózy. Léčba vede ke snížení počtu relapsů, oddálení invalidity a potlačení projevů aktivity nemoci patrné na magnetické rezonanci. Léčba DMF má i nežádoucí účinky včetně gastrointestinálních a zvýšení aktivity jaterních enzymů. V klinických studiích DEFINE a CONFIRM byla elevace ALT zaznamenána v 6 % případů a vysazení léčby vedlo vždy k normalizaci jaterních testů. DMF je účinný a bezpečný lék, možné zvýšení jaterních testů nepředstavuje závažné riziko, pro které by měla léčba být přerušena.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, relabující-remitující forma, dimethyl-fumarát, jaterní testy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hepatic impairment during the treatment multiple sclerosis by dimethyl-fumarate

Dimethyl-fumarate (DMF) is a drug indicated for relapsing-remitting forms of multiple sclerosis. Treatment leads to reduction of relapses, delays invalidity and supresses manifestations of disease shown on MRI. Treatment by DMF has also side effects, including gastrointestinal side effects and increase of liver enzymes activity. Clinical trials DEFINE and CONFIRM shown elevation of ALT in 6 % cases and discontinuation of treatment leaded do normalisation of liver tests. DMF is an effective and safe drug, possible increasing of liver tests does not mean serious risk, for which the treatment should by discontinued.

Keywords: multiple sclerosis, relapsing-remitting MS, dimethyl-fumarate, liver tests