Neurológia pre prax 5/2010

Jak rozpoznat a léčit bolest hlavy na podkladě nadužívání medikace

MUDr. David Doležil, Ph.D.

V roce 1988 byl zaveden termín léky indukovaná bolest hlavy, ale v roce 2004 byl nahrazen novým pojmem, bolest hlavy na podkladě nadužívání medikace. Bolest hlavy na podkladě nadužívání medikace je biobehaviorální onemocnění a může vznikat u pacientů s chronickou bolestí hlavy nebo k bolestem hlavy náchylných pacientů, u kterých nadužívání analgetické medikace může indukovat cefaleu. Přesná prevalence není známá, předpokládá se, že bolestmi hlavy na podkladě nadužívání medikace trpí 4–10 % pacientů léčících se pro primární bolesti hlavy. Okolo 1–2 % veškeré populace trpí chronickou denní bolestí hlavy z nadužívání analgetik. Vysazení akutní medikace může vést k abstinenčním příznakům a k přechodnému zhoršení bolestí hlavy a teprve posléze k následnému zlepšení, které ale nemusí přijít vždy. V roce 2006 byla provedena revize kritérií pro bolest hlavy z nadužívání medikace.

Kľúčové slová: bolest hlavy, nadužívání medikace, akutní léčba, profylaktické terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How recognize and treat medication overuse headache

In 1988, it used term „drug-induced headache“, but the new term medication overuse headache was introduced in the 2004. Medication overuse headache is a biobehavioral disorder and may be response to both chronic pain or, in headache-prone patients, medication overuse, which can induce the headache. The accurate prevalence is uncertain, probably 4–10 % patients with headache had medication overuse headache, and about 1–2 % of the general population suffered from chronic daily headache associated with the overuse of analgesic. Stopping the acute medication may result in withdrawal symptoms and a period of increased headache, subsequent headache improvement occurs usually but no always. In 2006, a revision of diagnostic criteria was done for medication overused headache.

Keywords: headache, medication overuse, acute treatment, prophylactic medication.