Neurológia pre prax 4/2022

Ischemická cévní mozková příhoda v dětském věku

MUDr. Jaroslava Paulasová Schwabová, MUDr. Lukáš Paulas

Cévní mozková příhoda v dětském věku je vzácná, přesto patří mezi deset nejčastějších příčin dětské úmrtnosti a vzniku trvalého neurologického deficitu. V dětské akutní péči nelze aplikovat stejné diagnostické a léčebné postupy jako u dospělých. Přesto zvyšování povědomí o možnostech akutní léčby včetně rekanalizačních technik a rychlá diagnostika mohou v budoucnu významně zlepšit výsledný klinický stav i v této věkové kategorii.

Kľúčové slová: ischemická cévní mozková příhoda, trombóza splavů, dětský věk

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Ischaemic stroke in childhood

Although rare, stroke in childhood is among the most common causes of paediatric mortality and permanent neurological deficit. Diagnostic and therapeutic procedures similar to those utilized in adults cannot be used in paediatric acute care. Nevertheless, raising awareness of acute treatment options, including recanalization techniques, and rapid diagnosis may significantly improve the clinical outcomes in the future even in this age group

Keywords: ischaemic stroke, cerebral venous sinus thrombosis, paediatric age