Neurológia pre prax 4/2011

Intratekální baclofen v léčbě spasticity a dystonie dětí s dětskou mozkovou obrnou

MUDr. Josef Kraus, CSc. , MUDr. Petr Libý, Ph.D., MUDr. Miroslav Vaculík, PaedDr. Irena Zounková, Ph.D., doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.

Cílem tohoto sdělení je seznámit čtenáře s možností léčby těžké spasticity a dystonie u dětí s dětskou mozkovou obrnou pomocí intratekálního baclofenu (ITB). Diagnóza DMO je závažná pro dítě a jeho rodinu. ITB je v pozici ověřené metody, zlepšující kvalitu života spastických pacientů, a tím i jejich rodičům. Redukce spasticity vede k výrazné redukci bolesti. Sdělení stručně shrnuje indikační kritéria ITB, porovnává ITB s jinými neurochirurgickými možnostmi léčby spasticity a dystonie. Přináší základní informace o baclofenovém testu, implantaci pumpy, doplňování a o komplikacích ITB léčby.

Kľúčové slová: spasticita, dystonie, dětská mozková obrna, baclofenová pumpa, kontinuální intratekální baclofen.

stiahnuť celý článok v pdf

Intrathecal baclofen in the treatment of spasticity and dystonia in patients with cerebral palsy

The goal of this article is to inform readers about the treatment options for severe spasticity and dystonia in children with cerebral palsy by intrathecal baclofen (ITB). Cerebral palsy plays serious role in life of spastic child and his/her family. ITB is in position of trusted method, which improves quality of life of spastic child with or without dystonia and so quality of life of his/her parents. Reduction of spasticity leads to marked reduction of pain. This article presents basic indication criteria for ITB as well as basic information about baclofen test, implantation method, refill procedure and summarizes complications of ITB therapy.

Keywords: spasticity, dystonia, cerebral palsy, baclofen pump, continuous intrathecal baklofen.