Neurológia pre prax 4/2003

Interiktálne EEG vyšetrenie u epilepsie, migrény a tetanického syndrómu

MUDr. Branislav Kollár, MUDr. Darina Buranová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., MUDr. Katarína Klobučníková, MUDr. Andrea Krajčiová, prof. MUDr. P. Traubner, Ph.D.

V našej štúdii sme zhodnotili interiktálne EEG nálezy u 200 prípadov epilepsie, 90 prípadov migrény a 50 prípadov hyperventilačného tetanického syndrómu. Abnormálny interiktálny EEG nález sme našli u 64 % prípadov epilepsie a tetanického syndrómu a u 51,1 % prípadov migrény. Špecifická epileptiformná aktivita sa vyskytla u 26 % prípadov s epilepsiou a len u 4,4 % pacientov s migrénou, resp.u 2 % pacientov s tetanickým syndrómom. Náš pohľad na tieto čísla je nasledovný: ak je hodnotenie EEG záznamu korektné (správne), malo by u prípadov s jasnými alebo suspektnými „epileptickými“ klinickými prejavmi potvrdiť, resp. podporiť klinickú diagnózu epilepsie, u nejasných a sporných prípadov by nemalo byť „zneužité“.

Kľúčové slová: EEG, epilepsia, migréna, tetanický syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť