Neurológia pre prax 2/2003

Indikace očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli vakcínou obsahující acelulární pertusovou složku

MUDr. Jitka Škovránková , doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., MUDr. Kateřina Paděrová

V článku je stručně uvedena charakteristika nové troj- event. čtyřvakcíny s acelulární pertusovou složkou INFANRIX event. INFANRIX HIB firmy GlaxoSmithKline, která je méně reaktogenní než dosud používaná vakcína s celobuněčnou pertusovou složkou a je určena pro děti do 6 let věku (7. narozenin) s neurologickým rizikem rozvojem DMO a pro děti po prodělaných febrilních křečích. Dále je doporučována dětem, u kterých po očkování vakcínou s celobuněčnou pertusí došlo k celkové reakci, charakterizované vzestupem teploty do 40,5 °C a provázené výrazným neklidem popřípadě tzv. neutišitelným pláčem. Uvedeny jsou rovněž kontraindikace očkování proti pertusi u dětí s neurologickým onemocněním.

Kľúčové slová: očkování, pertuse, neurologická rizika, indikace, kontraindikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť