Neurológia pre prax 3/2021

Imunopatogeneze infekce koronavirem SARS-CoV-2, s důrazem na roztroušenou sklerózu

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Virus SARS-CoV-2, který je příčinou pandemie, vstupuje do buněk po interakci mezi glykoproteinem S a buněčným membránovým enzymem ACE2. Všechny buněčné typy, které ACE2 exprimují, jsou virem SARS-CoV-2 infikovatelné. Onemocnění covid-19, které je následkem infekce SARS-CoV-2, probíhá s významnými odlišnostmi. Ty jsou způsobeny především individuální imunitní reaktivitou každého jedince. U nemocných, kteří nejsou schopni eliminovat dostatečně rychle infekci SARS-CoV-2, může dojít k neregulovanému poškozujícímu zánětu. Ten postihuje především dýchací systém. Virus SARS-CoV-2 lze považovat za neurotropní. Buněčné struktury CNS exprimují ACE2. Virus SARS-CoV-2 může do CNS vstupovat různými způsoby. Nemocní s roztroušenou sklerózou nejsou ve zvýšeném riziku infekce SARS-CoV-2. Profitují z léčby a aktivní imunizace u většiny z nich povede k navození protektivní imunity proti SARS-CoV-2 s minimálními riziky nežádoucích účinků očkování.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2, obrana, CNS, roztroušená skleróza, léčba, imunizace

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Immunopathogenesis of coronavirus SARS-CoV-2 infection with respect to the multiple sclerosis

SARS-CoV-2 virus which is pandemic is entering host cells via interaction between viral spike glycoprotein S with membrane bound ACE2 enzyme. All cells expressing ACE2 are infectable by SARS-CoV-2 virus. The natural course of COVID-19 diseases which is caused by SARS-CoV-2 infection is very individual. It is caused especially by individual immune reactivities. Those infected people who are unable to control and eliminate SARS-CoV-2 infection effectively can progress into severe harm inflammatory response affecting especially respiratory tract. However, SARS-CoV-2 virus could be recognized as neurotropic. Cellular structure of CNS are expressing ACE2 viral receptor. There are several putative ways for SARS-CoV-2 to enter CNS. Patients with multiple sclerosis are not at increased risk of SARS-CoV-2 infection. These patients will profit from active immunisation against SARS-CoV-2. This immunisation will induced at least partial protection against SARS-CoV-2 with very limited risk of harm effects of immunisation.

Keywords: SARS-CoV-2, immunity, CNS, multiple sclerosis, treatment, immunisation