Neurológia pre prax 5/2002

Imunomodulační terapie u sclerosis multiplex

MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Imunomodulační terapie u sclerosis multiplex zahrnuje léčbu interferonem beta-1a, beta-1b a glatiramer acetátem. Jedná se o dlouhodobou léčbu zasahující na různých úrovních a různými mechanizmy do imunopatogeneze choroby. Klinické ovlivnění přirozeného průběhu choroby spočívá ve snížení počtu atak a omezení jejich tíže, v redukci patologicky změněné tkáně CNS na MR a ve zpomalení progrese onemocnění. Léčba je indikována pro pacienty v atakovité fázi onemocnění splňující kriteria biologické aktivity choroby. V současnosti jsou k dispozici čtyři typy imunomodulačních preparátů: interferon beta-1b (Betaferon), interferon beta-1a (Rebif 22 a 44), interferon beta-1a (Avonex) a glatiramer acetát (Copaxone). Klinický účinek těchto preparátů je prokázán studiemi splňujícími náročné metodologické postupy a statistické vyhodnocení, bez nichž není možno definitivně potvrdit či vyvrátit účinnost preparátu zejména u tak variabilně probíhající choroby jakou je sclerosis multiplex. V následujícím textu jsou shrnuty údaje týkající se podstatných aspektů jednotlivých studií zejména s ohledem na klinickou praxi.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, imunomodulační terapie, interferon beta-1a, interferon beta-1b, glatiramer acetát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť